Duális diploma

Kapcsolat

Kérdeseivel, észrevételeivel lépjen velünk kapcsolatba az info@dualisdiploma.hu email címen!

 

DUÁLIS FELSŐFOKÚ KÉPZÉST INDÍTÓ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK DUÁLIS KÉPZÉSEKÉRT FELELŐS KAPCSOLATTARTÓINaK Elérhetősége:

 

                       Kapcsolattartó: Marcalekné Kormos Cecília, tanulmányi irodavezető

                       Telefonszám: 06/1 482-5096

                       e-mail cím:  cecilia.marcalek@uni-corvinus.hu  

                      

                       Kapcsolattartó: Papp-Mayer Zsófia, szakmai gyakorlati referens

                       Telefonszám: 06/1 482-5412

                       e-mail cím:  zsofia.mayer@uni-corvinus.hu

 

                       Kapcsolattartó: Dr. Kozák Tamás, főiskolai docens PhD

                       Telefonszám:  06/1 374-6219

                       e-mail cím:   kozak.tamas@uni-bge.hu

 

                       Kapcsolattartó: Major Szilvia, KarrierCentrum igazgató, TréningKözpont vezető

                       Telefonszám: 06/20 519-9703

                       e-mail cím:  smajor@metropolitan.hu

 

                       Kapcsolattartó: Dr. Henk Tamás, tudományos tanácsadó

                       Telefonszám: 06/1 463-4188

                       e-mail cím:  henk@tmit.bme.hu 

 

                       Kapcsolattartó: Dr. Szilágyi-Asztalos Gyöngyi, ügyvivő-szakértő, jogász

                       Telefonszám: 06/52 512-900/22830 mellék

                       e-mail cím:  asztalos.gyongyi@unideb.hu 

 

                       Kapcsolattartó: Lászlóné Kenyeres Krisztina, oktatási igazgató

                       Telefonszám: 06/25 551-213

                       e-mail cím: kenyeres@mail.duf.hu   

 

                       Kapcsolattartó: Némethné dr. Gál Andrea

                       Telefonszám: 06/34 520-467, 06/1 450-2427

                       e-mail cím: nemethne.gal.andrea@edutus.hu 

            

                       Kapcsolattartó: Németh Péter, tanulmányi koordinátor

                        Telefonszám: 06/30 359 0015

                        e-mail cím: nemeth.peter@sek.elte.hu

 

                       Kapcsolattartó: Smidu Zsuzsanna

                       Telefonszám: 06/79 523-900/325 , 06/20 220-5530

                       e-mail cím: smidu.zsuzsanna@ejf.hu

 

                       Kapcsolattartó: Kalóné Szűcs Erzsébet

                       Telefonszám: 36/520-455

                       e-mail cím: kalone.szucs.erzsebet@uni-eszterhazy.hu 

 

                       Kapcsolattartó: Dr. Komáromi László, Alap és Műszaki Tudományok Intézet vezetője 

                       Telefonszám: 06/1 203-0304/1250 mellék

                       e-mail cím: komaromil@szamalk.hu     

 

                       Kapcsolattartó: Dr. Áprily Szilvia, egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes 

                       Telefonszám: 06/82 505-800/2008 mellék

                       e-mail cím: aprily.szilvia@ke.hu         

 

              Kapcsolattartó: Dr. Bajor Tibor, főiskolai tanár

                       Telefonszám: 06/30 466 1625

                       e-mail cím: bajortibor@gmail.com  

 

                       Kapcsolattartó: Dr. Jakab Nóra, egyetemi adjunktus

                       Telefonszám: 06/46 565 030

                       e-mail cím: dualiskepzes@uni-miskolc.hu, rekaltrh@uni-miskolc.hu

 

                       Kapcsolattartó: Nagyné Erdős Judit, Hallgatói Szolgáltató Központ vezetője

                       Telefonszám: 06/42 599-400, 36/30 248-2036

                       e-mail cím: erdos.judit@nye.hu

 

                       Kapcsolattartó: Pogátsnik Monika, dékáni hivatalvezető

                       Telefonszám: 06/22 510-834, 06/22 510-830/128

                       e-mail cím: pogatsnik.monika@amk.uni-obuda.hu      

   

                       Kapcsolattartó: Soós Anetta, Kecskeméti Főiskola Duális Képzési és Módszertani Központ munkatársa

                       Telefonszám: 06/76 516-309

                       e-mail cím: soos.anetta@uni-pae.hu 

 

                      Kapcsolattartó: Sinkó-Káli Roberta Kecskeméti Főiskola Duális Képzési és Módszertani Központ Munkatársa 

                       Telefonszám: 06/76 516-309 

                       e-mail cím: sinko-kali.roberta@gamf.kefo.hu

 

                       Kapcsolattartó: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár, mb. általános és stratégiai rektorhelyettes

                       Telefonszám: 06/30 216-6944

                       e-mail cím: rektorhelyettes@uni-pannon.hu

                       

                       Kapcsolattartó: Lehota-Szolvik Edit

                       Telefonszám: 06/93 502 902

                       e-mail cím: szolvik.edit@uni-pen.hu

 

                       Kapcsolattartó: Fejes Lászlóné dr. Utasi Anett

                       Telefonszám: 06/30 648 9020

                       e-mail cím: utasia@uni-pannon.hu

 

                       Kapcsolattartó: dr. Nagyné dr. Stribl Tünde

                       Telefonszám: 06/88 624 538

                       e-mail cím: tunde@almos.uni-pannon.hu

 

                       Kapcsolattartó: Horváth Ildikó, a Műszaki és Informatikai Kar igazgatója

                       Telefonszám: 06/72 501-500/23856 mellék

                       e-mail cím: horvath.ildiko@pmmik.pte.hu 

 

                       Kapcsolattartó: Dr. Németh Gábor

                       Telefonszám: 06 30 363 1404; 06 99 518 158

                       e-mail cím: nemeth.gabor@uni-sopron.hu

 

                       Kapcsolattartó: Dr. Jósvai János, tanszékvezető egyetemi docens

                       Telefonszám: 06/96 613-739, 06/30 553-9428

                       e-mail cím: josvai@sze.hu      

  

                       Kapcsolattartó: Kovács Gabriella, ügyvivő szakértő

                       Telefonszám: 06/28 522-000/1004 mellék

                       e-mail cím: Kovacs.Gabriella@fh.szie.hu     

                       

                       Kapcsolattartó: Dr. Bártfai Zoltán, egyetemi docens 

                       Telefonszám: 06/30 381-1848

                       e-mail cím: Bartfai.Zoltan@gek.szie.hu

 

                       Kapcsolattartó: Fehér Orsolya, egyetemi ajdunktus (élelmiszermérnöki szak)

                       Telefonszám: 06/20 320 8418

                       e-mail cím:  feher.orsolya@etk.szie.hu

 

                       Kapcsolattartó: Dr. Bíró István, dicens, intézményvezető, Mérnöki Kar

                       Telefonszám: 06/62 546-562

                        e-mail cím: biro-i@mk.u-szeged.hu

 

                       Kapcsolattartó: Fodor Gabriella, titkárságvezető, Mérnöki Kar

                       Telefonszám: 06/62-546-509

                       e-mail cím: fodorg@mk.u-szeged.hu

                      

                       Kapcsolattartó: Untener Lívia, főelőadó, Oktatási Igazgatóság

                       Telefonszám: 06/62-544-021

                       e-mail cím: untener.livia@rekt.szte.hu

 

                       Kapcsolattartó: Dr. Komarek Levente

                       Telefonszám: 06 20 244 8031

                       e-mail cím: komarek@mgk.u-szeged.hu

  

                       Kapcsolattartó: Domboróczky Zoltán, oktatási rektorhelyettes

                       Telefonszám: 06/78 564-600/061 mellék, 06/1 362-1551

                       e-mail cím: domboroczky.zoltan@tpfk.hu      

 

                       Kapcsolattartó: Bakonyi László, főtitkár

                       Telefonszám: 06/1 454-7620, 06/1 454-7623

                       e-mail cím: zskf.dualis@uni-zsigmond.hu