Duális diploma

Gyakori kérdések

Fogalomtár

Felvételizőknek

Gazdálkodó szervezeteknek

 

A vállalat a képzés teljes idejére, 12 hónapra minden évben köteles díjazásban részesíteni a hallgatót mind a vállalati, mind az intézményi periódusok alatt. A jelenleg hatályos rendelkezések szerint 2017. január 1. napjától a minimálbér összege bruttó 127.500,- forint. A duális hallgatók számára minimálisan adható heti juttatás a minimálbér összegének 15%-a, tehát 19.125,- forint/hét, amely adó- és járulékmentesség miatt nettó összegként értelmezendő.Ha a havi díjazás 19.125 Ft/hét, akkor az 52 hétre eső díjazás 19.125 Ft x 52 hét = 994500 Ft/év. Egy hónapra átlagosan ennek 12-ed részét kapja a hallgató, azaz 82.875 Ft/hó minimális díjazást. A fentiek az Nftv. 44. § (3) a) pontja által meghatározott minimum adható juttatásokat hivatottak szemléltetni, a hallgatói munkaszerződésben ettől a partnervállalat eltérhet, a maximum bér mértéke nincsen meghatározva.

A duális képzésben kapott havi díj a mindenkori havi minimálbér értékéig adómentes. 2017-ben 127.500 Ft-ig a duális képzésért kapott havi díj adómentes, adót fizetni csak a 127.500 Ft-ot meghaladó rész után kell, az adó mértéke 15%.

Az 1997. évi LXX. törvény (Tbj.) 11. §. (2) b) szerint a biztosítás nem terjed ki a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint a hallgatói munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra.

Ebből pedig az következik, hogy a hallgatói munkaszerződés díjazásából (annak összegétől függetlenül) egyéni járulékokat nem kell vonni, illetve a munkáltatónak szociális hozzájárulási adót fizetnie (2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete a szociális hozzájárulási adóról 455. § (3) d) alapján).  

Intézményeknek