Duális diploma

Duális Képzési Tanács Küldetésnyilatkozat

A magyar felsőoktatást a nemzetgazdasági ágazatok közül az egyik legsikeresebbnek tekinthetjük. Ezért úgy gondoljuk, hogy nem mélyreható reformokra, hanem „sebességváltásra" van szükség a felsőoktatásunk további fejlesztéséhez. Egy professzionális, a munkaerő-piaci igényeket magas minőségben kielégítő felsőoktatás kialakítását tartjuk szem előtt, amely a nemzetközi versenyre emelkedő teljesítménnyel reagáló hallgatók, oktatók és intézmények által képes válaszolni a globális kihívásokra. A felsőoktatás versenyképességének fokozásához fontos lépés a duális képzési rendszer megerősítése.

A duális képzés a gyakorlatigényes szakokon folytatott képzés azon formája, amelyben a szakmailag minősített szervezeteknél folytatható gyakorlati képzések tantervi tartalmuknál, struktúrájuknál és a minősített szervezeteknél töltendő, megnövelt óraszámuknál fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáit, vállalati üzemeltetési ismereteit és segítik a vállalati (munkahelyi) szocializációjukat. A duális képzés olyan alternatív oktatási forma a felsőoktatásban, amely azáltal, hogy a gazdasági-társadalmi igények kielégítésére nagyobb mértékben törekszik, a társadalom minden érintett szereplője számára haszonnal jár.

A munkaadók elvárásainak megfelelően a duális képzés bevezetése rugalmas képzési formát hoz létre, amely rövid időn belül képes reagálni a munkaerő piaci követelményekre és változásokra. A hallgatók olyan munkatapasztalattal, készségekkel és képességekkel gazdagodnak a képzés során, amelynek birtoklása határozottan előnyös helyzetet teremt számukra a munkaadóknál. A felsőoktatási intézmények a gyakorlati képzést biztosító szervezettel és annak szakembereivel való együttműködése hatékonyabb és magasabb szintű képzések lebonyolítását teszi lehetővé. Végül a duális képzés rövidebb társadalmi megterülési idejénél fogva a társadalom felsőoktatási rendszerrel szembeni elvárásainak is jobban megfeleltethető, továbbá nem elhanyagolható szempont, hogy a képzés költségeit az állam és a gazdasági szektor megosztva viselik.

A Duális Képzési Tanács küldetése, hogy a duális képzés minőségbiztosítása révén hozzájáruljon a minőségelvű, teljesítményen alapuló felsőoktatás kialakításához.

A Duális Képzési Tanács a törvényi felhatalmazás alapján kidolgozza az alap- és mesterképzési szak tantervének azon a képzési és kimeneti követelményekhez illeszkedő általános, képzési területre jellemző szakmai és minősítési, értékelési követelményeit, továbbá a gyakorlati képzésben részt vevő szervezettel, valamint a szervezet részéről a gyakorlati képzésben résztvevő szakemberrel szemben támasztott szakmai és minősítési követelményeket, amelyek teljesítése esetén a felsőoktatási intézmény az Nftv.-ben meghatározott képzési terület adott alapképzési szakán, illetve mesterképzési szakán folytatott képzését az Oktatási Hivatal által nyilvántartott duális képzési formában is indíthatja, A Tanács a miniszter vagy az Oktatási Hivatal felkérésére egyedi szakértői véleményt ad, és az oktatáspolitikai döntéseket megalapozó elemzéseket készít, kutatást végez.

A Tanács a képzések megvalósításában érdekelt szereplők együttes véleményét fogalmazza meg és képviseli tagjai által. A Duális Képzési Tanács célja, hogy a duális képzési lehetőségek bővüljenek, a duális képzési formában részt vevők száma emelkedjen és így növekedjen a tartalmasabb, értékesebb szakmai gyakorlatot biztosító képzések aránya a felsőoktatásban.