Duális diploma

A duális felsőfokú képzés minősítési követelményrendszere

 A duális felsőfokú képzés indításának és a gyakorlati képzésben részt vevő szervezettel szemben támasztott követelmények általános leírása

 

I.  Képzés indításának feltételei az intézményi oldalról:

A duális képzést indítani, illetve folytatni kívánó intézmény akkreditált felsőoktatási intézmény, amely rendelkezik a duális képzésben érintett alapszak (mesterszak) akkreditációjával.

A szenátusi határozat:

A szenátusi határozat melléklete:

  1. a gyakorlati képzésben részt vevő szervezet – vagy szervezetekkel – kötött együttműködési megállapodás, mely:

2. a gyakorlati képzésben részt vevő szervezettel közösen elkészített minta-tanrend, mely szerint:

3. a vállalat és a hallgató között kötendő hallgatói munkaszerződés-minta, amely:

 

Támogató, segítő feladatok a duális képzés kialakítása érdekében:

 

A felsőoktatási intézmény képzésének anyagai a hagyományos nappali és a duális rendszerű képzések esetén azonosak. Az intézmény (továbbra is) felelős és feladata az adott szak képzési és kimeneti követelményeinek teljesítése, a szakindítási kérelemben szereplő, az akkreditációnak megfelelő képzés biztosítása, az ahhoz kapcsolódó ismeretek átadása, az előadások, gyakorlatok, szemináriumok, stb. megtartása és az ismeretek számonkérése. Így biztosítható a diploma értékének megőrzése, valamint a hagyományos és a duális képzés közötti átjárhatóság.

Ezzel együtt a felsőoktatási intézmény képzése egy bizonyos „alapot” biztosít a partner vállalatoknak, intézményeknek, amelyre azok felépíthetik saját, egyedi képzési tervüket.

Ezen vállalati képzési terv alapvető kritériuma, hogy építsen a felsőoktatási intézmény tantervére, a hallgató tudásának, készségeinek, kompetenciáinak félévről-félévre való felépülésére és így egy folyamatosan fejlődő gyakorlati képzést jelentsen a hallgatóknak. Ugyanakkor a vállalati tanterv rugalmas és képes alkalmazkodni a vállalatok különbségeihez (méret, termékkör, vevői kör, folyamatok, működés stb.), valamint reagál mindazon hiányosságokra, amelyeket a vállalati szereplők a jelenlegi felsőoktatás kapcsán érzékelnek és jeleznek.

1.  Alap-feladat:

2. Jogi lépések:

3. Időbeosztás kialakítása:

4. Szabályzatok (pl. TVSZ), utasítások áttekintése, módosítása / kiadása

5. Vállalati tantervek támogatása:

II. A gyakorlati képzésben részt vevő szervezettel, a szervezet részéről a gyakorlati képzésben részt vevő szakemberrel szemben támasztott feltételek:

A gyakorlati képzésben részt vevő szervezetnek meg kell felelnie a 230/2012.(VIII.28.) Kormányrendeletben a gyakorlóhelyekkel kapcsolatos általános feltételeknek.

1. A gyakorlati képzésben részt vevő szervezetnek meg kell fogalmaznia a duális felsőfokú képzésben való részvételével elérendő célkitűzéseit.

2. A gyakorlati képzésben részt vevő szervezetnek rendelkeznie kell a gyakorlati képzésre vonatkozó képzési tervvel, melynek alapvető kritériuma, hogy építsen a felsőoktatási intézmény tantervére, a hallgató tudásának, készségeinek, kompetenciáinak félévről-félévre való felépülésére és így egy folyamatosan fejlődő gyakorlati képzést jelentsen a hallgatóknak.

Ennek megfelelően a gyakorlati képzésben részt vevő szervezet képzési terve tartalmaz:

3. A gyakorlati képzőhelynek ki kell dolgoznia a hallgató értékelésére vonatkozó értékelési kritériumokat.

4. A gyakorlati oktatást végző szervezet rendelkezzen vagy gondoskodjon annak megszervezéséről, hogy a gyakorlati munka oktatásához szükséges technológiai kritériumok (gépek, eszközök, berendezések, segédanyagok) rendelkezésre álljanak, továbbá gondoskodjon a hallgatók kompetencia- és készségfejlesztéséről.

5. A gyakorlati képzésben részt vevő szervezetnek önértékelés keretében adatokat kell szolgáltatnia a DKT felé a képzéssel és a képzésben részt vevő szakemberekkel kapcsolatban, akikkel szemben elvárás, hogy az adott szakhoz kapcsolódóan releváns végzettséggel, szakmai és elméleti ismeretekkel rendelkezzenek. Önéletrajz csatolása szükséges.

6. Az önértékelést követően a Duális Képzési Tanács folyamatos (képzőhelyenként kétévente)  minőségi ellenőrzést végez a gyakorlati képzés megvalósulásáról szakbizottságok által.